Kind
Kind

Home


De naam Willibordusschool is in 1985 overgebleven na de fusie van de toenmalige kleuterschool De Kindertuin, de Norbertusschool en de Willibrordusschool. De fusie-school werd in 1988 gehuisvest in het (aangepaste) gebouw van de Norbertusschool en kreeg de naam Willibrordusschool. Op 23 oktober 2006 zijn we verhuisd naar een spiksplinternieuw en modern gebouw aan de Van Gaverenlaan.

Per 1 augustus 1998 is uit een besturenfusie S.K.O. “Het Groene Lint”  ontstaan, waardoor de RK-basisscholen in Alphen, Baarle-Nassau, Bavel, Chaam, Galder, Riel en Ulicoten onder één bevoegd gezag ressorteren. Het voormalige bestuur van de S.K.O. Alphen fungeert, zij het met enige personele wijzigingen, als schoolcommissie en behoudt als zodanig haar verantwoordelijkheid voor hetgeen in de Willibrordusschool gebeurt.

Wij denken en hopen dat u alles eenvoudig kunt terugvinden op onze website, toch willen we u even de tip geven ook eens onder kopje downloads (zie linker kolom) te kijken, hier kunt u het aanmeldformulier, maar ook protocollen en dergelijke vinden.


Developed by Webcolors