Externe partijen

In ons pand aan de Van Gaverenlaan zijn samenwerkingspartners gehuisvest, te weten PUUR peuteropvang, Kober kinderopvang en de GGD 

 

De school heeft ook buiten de schoolmuren samenwerkingspartners. De belangrijkste hierin zijn de ouders/verzorgers. Wij vinden het belangrijk om samen te werken aan de driehoek kind – ouder – school en we zijn ons ervan bewust dat de term school hierin de aan het kind verbonden onderwijsprofessionals vertegenwoordigt.  

 

We zien de stichting waar wij onderdeel van zijn, S.K.O. Het Groene Lint, evenals de gemeente, het samenwerkingsverband (Plein013), de Onderwijsinspectie en kinderdagverblijven en gastouders ook als onze samenwerkingspartners. De laatste twee zijn vooral belangrijk voor de warme overdracht om een goede start van een vierjarige op onze school mogelijk te maken. 

 

Het kan voor de begeleiding van een kind binnen school nodig zijn een beroep te doen op externe (onderwijs)professionals, zoals (medewerkers van) het samenwerkingsverband Plein013, de GGD, leden van het dorpsteam of externe zorgverleners, zoals een logopedist of een orthopedagoog. Dit zal altijd in overleg met ouders worden opgepakt en het kan betekenen dat een externe zorgverlener onder schooltijd een leerling begeleidt.  
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij de hoofdlijnen van onze zorgstructuur omschreven. 

 

Samenwerkingsverband Plein013 

Het samenwerkingsverband van regio Tilburg werkt met een ondersteuningsplan. De meeste contacten zullen via de school worden gelegd, maar ook voor ouders is uitleg beschikbaar: Zo werkt passend onderwijs – Plein013 

 

Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) 

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 
Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. Telefonisch, persoonlijk of per e-mail. 
 
Contact: 
U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Of stuur uw vraag per e-mail naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl De medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant staan u graag te woord. Of neem een kijkje op onze website: www.ggdwestbrabant.nl  
 

Meer informatie 

Via deze link komt u op de website van GGD Flevoland. Zij presenteren hier de GGD WIJZER. Een handig en duidelijk overzicht met advies rondom thema's als ontwikkeling, groei, leefomgeving, leefstijl, mondgezondheid, hygiëne, veiligheid en infectieziekten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

 

Dorpsteam 

Vanaf 1 december 2019 is er een telefonisch infopunt voor alle vragen van de inwoners van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen. Medewerkers met kennis van verschillende zaken nemen hier de telefoon op. Zij weten welke ondersteuning er geboden wordt in de gemeente en zorgen dat de vraag snel op de juiste plek terecht komt. 

Telefonisch infopunt: 088-6050605 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00u – 13.00u 

  

Het Dorpsteam in Alphen:  

Daphne de Boer is de jeugdprofessional in Alphen-Chaam. Het dorpsteam is een onderdeel van de dorpsteams die gevormd worden door medewerkers van IMW Breda, MEE en ContourdeTwern. Zij vormen samen de basisondersteuning voor alle inwoners van de gemeente. 

Als jeugdprofessionals zijn wij er voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien. Mocht u een vraag hebben, dan mag u altijd contact met ons opnemen. Wij werken samen met scholen, kinderopvang en consultatiebureau en stemmen, indien u toestemming geeft, af wat nodig is. Als er intensievere jeugdhulp nodig is, werken we samen met het sociaal team ABG. Het sociaal team gaat in afstemming met u en mij kijken welke beschikking er nodig is. 

U kunt bij ons terecht met vragen over ‘het opvoeden en opgroeien van kinderen’. Ik werk nauw samen met de scholen en stem, indien u toestemming geeft, af wat er nodig is. 

U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens: 

Daphne de Boer 
06-48453404 
ddboer@imwbreda.nl 

 

 

Cookie instellingen