Leerlingenraad

Kinderen zijn goudeerlijk en dat zetten wij graag in ten gunste van de schoolontwikkeling. We werken daarom met een leerlingenraad, bestaande uit twee leerlingen van alle klassen van de groepen 7 en 8. De achterban communiceert via een ideeënbus en iedere leerlingenraadvergadering behandelen we de ingekomen post. Natuurlijk brengt de directie ook bespreekpunten in.

Het is voor ons heel waardevol om de beredenering, zienswijze of mogelijke oplossing van de (bovenbouw)leerlingen mee te nemen in een besluit. De leerlingen nemen deze taak serieus en groeien in hun luisterhouding en communicatieve vaardigheden.
 
Cookie instellingen