Voorziening hoog/meerbegaafdheid

Willibrordus


Binnen de Willibrordusschool hebben we een leerkracht met de functie; Specialist (hoog)begaafdheid, werkzaam op maandagmiddag.
De werkzaamheden bestaan uit; het begeleiden van een aantal groepjes voor verrijking, het doortoetsen van kinderen om hun onderwijsbehoeften beter in kaart te brengen, collega´s adviseren omtrent passend verrijkingsaanbod binnen de groep, observaties binnen de groep en het voeren van (ouder)gesprekken omtrent de casussen waarbij aan een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid wordt gedacht.
 

Het Groene LintDe Deltaklas is een onderdeel van Het Groene Lint. De Deltaklas streeft naar passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

De Deltaklas:
biedt hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs met ontwikkelingsgelijken in verrijkingsklassen.
begeleidt bij het tijdig signaleren van hoogbegaafde leerlingen binnen onze scholen.
ondersteunt leerkrachten bij het afstemmen van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 
 
hyperlink 
 
Cookie instellingen