Kennismaken & aanmelden

Een basisschool heeft als opdracht – zoals de naam ook aangeeft – het bieden van een basis aan iedere leerling in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Die toelichting nemen wij iets ruimer: Wij gaan voor een passende onderwijsplek voor iedere leerling in de basisschoolleeftijd, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de leerling(en) en de grenzen van ons onderwijsaanbod. Iedereen is welkom op onze school onder voorwaarde dat ons onderwijsaanbod passend is bij de ontwikkeling van het kind.
 
Hiertoe hanteren we een aannamebeleid, zowel voor leerlingen die vier jaar worden als voor leerlingen die in een hoger leerjaar, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing, op onze school instromen. We spreken dan van zij-instromers.
 
Op deze pagina gaan we in op ons aannamebeleid: de procedure van aanmelden tot plaatsen.
 

Informatieochtend

Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, nodigen wij van harte uit tijdens één van onze informatieochtenden. Er wordt dan informatie verstrekt door één van de medewerkers en een rondleiding door ons schoolgebouw gegeven door leerlingen van onze school.
 

Intentie tot aanmelden

Mocht u de intentie hebben uw kind(eren) aan te melden op onze school, levert u een volledig en naar waarheid ingevuld formulier met de naam ‘intentie tot aanmelden’ in op school. Natuurlijk kunt u deze ook digitaal aanleveren (info@willibrordus-alphen.nl). Eén van de benodigde gegevens betreft de contactgegevens van de voorschoolse voorziening (bij zij-instroom: de huidige basisschool) en de toestemming voor ons om hiermee contact te leggen ten behoeve van een warme overdracht. U ontvangt te allen tijde een ontvangstbevestiging.
 
Vierjarigen
Wanneer het kind de leeftijd van drie jaar en negen maanden bereikt, starten we het onderzoek naar de plaatsbaarheid van uw kind(eren). Wij leggen contact met de voorschoolse voorziening en eventueel met de ouders, wanneer er aanvullende vragen zijn. Indien wij van mening zijn een passende onderwijsplek te kunnen bieden, wordt de toelatingsprocedure met goed gevolg afgerond en gaan we over tot plaatsing van de leerling. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.
 
In de laatste maand voor de vierde verjaardag van uw kind(eren) heeft u een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en), ontvangt u school- en groepsspecifieke informatie en spreekt u af op welke momenten uw kind(eren) komt/komen wennen in de klas(sen).
 
Een kind wordt definitief ingeschreven vanaf de eerste dag na de vierde verjaardag. Dit is ook de eerste schooldag van uw kind(eren). Leerlingen die in de laatste vier weken van het schooljaar vier jaar worden, worden uitgenodigd voor de doorschuifmiddag aan het eind van het schooljaar en hebben hun eerste schooldag na de zomervakantie.
 

Zij-instroom

In het geval van zij-instroom is er meestal sprake van leerplichtig zijn. Dat vraagt om een snelle procedure. Ook nu wordt een volledig en naar waarheid ingevuld aanmeldformulier gevraagd, met toestemming om een warme overdracht te realiseren. Op de school van herkomst dienen ouders toestemming te geven voor het delen van informatie en het dossier van de leerling(en). We nodigen de ouders (bij voorkeur in het bijzijn van de leerling(en)) uit voor een kennismaking met één van de medewerkers en bieden een rondleiding. Een meeloopdag behoort zeker tot de mogelijkheden.
 
Op basis van het onderzoek naar plaatsbaarheid kan worden overgegaan tot plaatsing. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht.
De school stemt met de ouders en met de school van herkomst af welke datum als inschrijf- en startdatum wordt gehanteerd. Deze afstemming is noodzakelijk, omdat een leerling op één school ingeschreven kan staan.
 
Klik hier voor het aanmeldformulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school (ib.willibrordus@hetgroenelint.nl) of met de directeur (directiewbs@hetgroenelint.nl); 013-5081377.
 

WE WENSEN ALLE NIEUWE LEERLINGEN EEN PRETTIGE START EN EEN FIJNE SCHOOLTIJD OP DE WILLIBRORDUSSCHOOL!
Cookie instellingen